54%
تخفیف

دوره کامل علوم و فنون ادبی 1403

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان

دوره کامل علوم و فنون ادبی لینک ورود به دوره عروض و قافیه ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

83
990,000 تومان
50%
تخفیف

دوره عروض و قافیه 1403

بدون امتیاز 0 رای
360,000 تومان

دوره عروض و قافیه لینک ورود به دوره عروض و قافیه ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

111
360,000 تومان
50%
تخفیف

دوره قرابت معنایی ،تاریخ ادبیات و سبک شناسی 1403

بدون امتیاز 0 رای
360,000 تومان

قرابت معنایی ،تاریخ ادبیات و سبک شناسی لینک ورود به دوره قرابت معنایی ،تاریخ ادبیات و سبک شناسی ویدئو خصوصی…

96
360,000 تومان
50%
تخفیف

دوره آرایه های ادبی 1403

بدون امتیاز 0 رای
360,000 تومان

دوره آرایه های ادبی لینک ورود به دوره آرایه های ادبی ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

159
360,000 تومان
51%
تخفیف

دوره رهایی از اهمال‌‌کاری و تنبلی

اگر کلی درس عقب افتاده و مهم دارید، ولی با استرس در حال چک کردن تک تک پست های اینستاگرام…

1
390,000 تومان

دورۀ پیشرفته فنون ادبی

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

دوره پیشرفته فنون ادبی جلسه اول دوره پیشرفته فنون ادبی ویدئو 23 فروردین 1402 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

117
700,000 تومان

دوره کامل علوم و فنون ادبی 1402

دوره کامل علوم و فنون ادبی جلسه اول آرایه های ادبی ویدئو آرایه تشبیه خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

106
1,440,000 تومان