اگه با من کاری داشتی می تونی اینجا پیامت رو برام بفرستی. اگه برات سخته توو دایرکت اینستاگرام یا گروه تلگرام می تونیم با هم حرف بزنیم.